Правління Національного банку України встановило межу для отримання даних з кредитного реєстру НБУ. Наразі порогове значення кредитної заборгованості з реєстру Національного банку має становити з 1 липня 80 000 гривень, зазначено у рішенні Правління Національного банку України.

Кредитний реєстр був створений Національним банком України у 2018 році на вимогу МВФ та у зв'язку з реформуванням фінансової системи України. На думку НБУ, він є дієвим інструментом нагляду за ринком фінансових послуг та засобом забезпечення фінансової стабільності НБУ. Він також є джерелом інформації про потенційного боржника – фізичну чи юридичну особу, що має відповідні боргові зобов'язання. Така інформація може використовуватися для якісної оцінки кредитного ризику тими, хто надає різноманітні фінансові послуги, включно з наданням кредитів.

Кредитний реєстр, який підтримується спеціалістами Національного банку України, є активною базою даних щодо кредитних операцій всіх фізичних і юридичних осіб на території України. Відповідно базу даних постійно наповнюють та оновлюють необмеженим колом кредитодавців, а також Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Витяг з відповідного реєстру може також отримати сам громадянин для з'ясування правдивості даних та надсилання відповідного звернення щодо коригування зазначених даних.

Поріг заборгованості, який є підставою для того, щоб передати дані до кредитного реєстру, визначається Національним банком України.

Джерело: ZN.UA